KONTAKT na prenajímateľa : Nadácia Horský park

Mária Filková: 0902 137 111

KONTAKT na prípravu animačného programu :

Teta Monika: 0903 553 810